bild
Arkiv

Donners affärsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/11177
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ovcwfezQgoNTEHOsaMTPyC
ExtraIDA 9
Omfång
6,3 Hyllmeter 
141 Volymer 
Datering
1746 – 1845  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Handelshuset Donner (– 1845)
Kategori: Företag

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ViLA/11177
Leverans 1916-10-14
1934-03-XX
Förteckning 1/1953

Förteckning över Donnerska affärsarkivet (A 9)

Förteckningen upprättad 1982 av Robert Bohn.
Inledning (äldre form)Donnerska affärsarkivet
HISTORIK

Donners affärsarkiv har uppvuxit omkring den affärsrörelse, som drevs av medlemmar av släkten Donner, främst under ledning av följande personer tillhörande släkten Donner, Schwan, Ihre och Cramér;

1. Jürgen Hinrich Donner, döpt 1718, död 1751, kom till Visby från Lübeck 1746 och grundade affärsrörelse.

2. Hans hustru Anna Margaretha Lythberg, född 1726, förestod affären till sin död 1774.

3. Georg Mathias Donner, född 1745, 1808, delägare i firman G. M. & J. N. Donner.

4. Jacob Niclas Donner, född 1749, död 1809, delägare i firman G. M. & J. N. Donner, ingick 1800 med en del av sin egendom i bolag med Nils Johan Schwan.

5. Hedvig Helena Romdahl, född 1778, död 1840, gift 1. med Jacob Niclas Donner, 2. Nils Johan Schwan, förmyndare för sina barn 1809-1813 och huvuddelägare i firman G. M. & J. N. Donner under samma tid.

6. Nils Johan Schwan, född 1770, död 1825, delägare i firman G. M. & J. N. Donner från 1809.

7. Georg Niclas Donner, född 1796, död 1849, delägare från 1816 i firman G. M. & J. N. Donner, grundade med Anders Johannes Ihre, född 1794, död 1852, handelshuset Donner & Ihre, som gick i konkurs 1844.

8. Petter Herman Cramér, född 1791, död 1824, g. m. Hedvig Elisabeth Margaretha Donner, född 1801, död 1896, dotter till Jacob Niclas Donner och Hedvig Helena Romdahl. Delägare i bolaget Donner och Cramér.

9. Anders Johannes Ihre, född 1794, död 1852. Delägare i handelshuset Donner & Ihre.

Det Donnerska affärsarkivet omfattar 141 volymer för tiden 1746-1845. Volymerna har tillhört de varandra avlösande familjebolagen. Arkivet slutar med konkurshandlingarna 1845, bortsett från två volymer, vari senare hushållsanteckningar gjorts.
Handlingarna förblevo i släktens ägo, tills de skänktes till
Visby H. Alm. Läroverk. Enligt anteckning i en volym överlämnades den till läroverket år 1899. Arkivet deponerades den 14 oktober 1916 i arkivdepån i Visby.

Arkivet har före 1953 ordnats i länsarkivet, varvid volymerna genomgående numrerats i tidsföljd efter begynnelseår och arkivet behandlats såsom en enhet. Vid inventering och genomgång av beståndet 1953 bibehölls den tidigare ordningen samt upprättades en förteckning i anslutning till tidigare lappregister. Volymerna voro förut signerade i nummerlappar 1-141.
Visby i Länsarkivet 23 december 1953.

1966 påbörjades en inventering för att förteckna arkivet efter moderna förteckningsprinciper av dåvarande amanuensen Torsten Bäck. Förteckningen slutfördes 1982 av Robert Bohn.

Läs gärna mer om arkivförteckningen i Gotländskt arkiv 1983, "Handelshuset Donners arkiv i Landsarkivet i Visby" av Robert Bohn och artikel om Donner i Svenskt biografiskt lexikon författad av Rikard Steffen.

Register till Handelshuset Donners brev i serie BI och BII finns upprättat och publicerat i Riksarkivets brevdatabas.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2024-05-22 14:05:33