Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Malmöhus läns landskontors arkiv (del 1)


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10899-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9gmmEjc13KMvzyJ89rRCEB
Omfång
1017 Hyllmeter  (Tidigare uppgift 1011 hm korrigerad utifrån uppmätning i maj 2021.)
0,05 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i maj 2016.)
Datering
17171952(Tidsomfång)
17171902(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivf. 1968/17, 6/1997
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Malmöhus län. Landskontoret (1717 – 1952)
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10899

Förteckning 17/1968

Förteckning 3/1997Förteckning

över

Malmöhus läns landskontors arkiv

1719 - 1952Arkivet ordnat och förtecknat
av arkivarien fil. dr
Alf Erlandsson juni
1967 - mars 1968. Förteckningen
kompletterad i januari 1997.
Allmän anmärkningREGISTER I SLUTET AV FÖRTECKNINGEN.
Obs! Då hela arkivet inte har kunnat matas in under ett arkivnummer i ARKIA p g a dess storlek, har arkivet i ARKIS och ARKIA delats och bildat 10899-1 och 10899-2. Arkivförteckningen till del 1 (10899-1) innehåller serier fram till E IV b och del 2 (10899-2) serier fr o m
E IV ba.
Inledning (äldre form)Till förteckningen över Malmöhus läns landskontors
arkiv hör ett sak- och personregister samt ett
ortregister, vilka finns tillgängliga i Landsarkivets forskarsalsexpedition. Registren hänför sig till arkivet 1719 - ca 1900.

Förteckningen kompletterades 1997 med materialet från tiden ca 1900 - 1952 (lev. 6/1997), och den omfattar därmed Landskontorets arkiv 1719 - 1952. Fr. o. m. årgång 1953 är Landskontorets arkivhandlingar ordnade och förtecknade sektionsvis.

Särskilt märkes följande undantag:

Lantränteriets arkiv (1745 - 1908) och Bränneriexpeditionens arkiv (1775 - 1916) är redovisade i särskilda förteckningar (LLA/11122 resp. LLA/11223).

Handlingar, som har bedömts innehålla hemliga uppgifter, har fr. o. m. 1891 förts till länsstyrelsens s. k. hemliga arkiv.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-25 11:02:47