Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Malmöhus läns landskontors arkiv (del 1)


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10899-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9gmmEjc13KMvzyJ89rRCEB
Omfång
1011 Hyllmeter 
0,05 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i maj 2016.)
Datering
17171952(Tidsomfång)
17171902(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivf. 1968/17, 6/1997
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Malmöhus län. Landskontoret (1717 – 1952)
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10899

Förteckning 17/1968

Förteckning 3/1997Förteckning

över

Malmöhus läns landskontors arkiv

1719 - 1952Arkivet ordnat och förtecknat
av arkivarien fil. dr
Alf Erlandsson juni
1967 - mars 1968. Förteckningen
kompletterad i januari 1997.
Allmän anmärkningREGISTER I SLUTET AV FÖRTECKNINGEN.
Obs! Då hela arkivet inte har kunnat matas in under ett arkivnummer i ARKIA p g a dess storlek, har arkivet i ARKIS och ARKIA delats och bildat 10899-1 och 10899-2. Arkivförteckningen till del 1 (10899-1) innehåller serier fram till E IV b och del 2 (10899-2) serier fr o m
E IV ba.
Inledning (äldre form)Till förteckningen över Malmöhus läns landskontors
arkiv hör ett sak- och personregister samt ett
ortregister, vilka finns tillgängliga i Landsarkivets forskarsalsexpedition. Registren hänför sig till arkivet 1719 - ca 1900.

Förteckningen kompletterades 1997 med materialet från tiden ca 1900 - 1952 (lev. 6/1997), och den omfattar därmed Landskontorets arkiv 1719 - 1952. Fr. o. m. årgång 1953 är Landskontorets arkivhandlingar ordnade och förtecknade sektionsvis.

Särskilt märkes följande undantag:

Lantränteriets arkiv (1745 - 1908) och Bränneriexpeditionens arkiv (1775 - 1916) är redovisade i särskilda förteckningar (LLA/11122 resp. LLA/11223).

Handlingar, som har bedömts innehålla hemliga uppgifter, har fr. o. m. 1891 förts till länsstyrelsens s. k. hemliga arkiv.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2016-06-09 11:57:09