bild
Arkiv

Ösmo kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1592
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mW5mGLDq9qU185cyXZQFI5
Omfång
26,25 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Ösmo församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13135

Förteckning 1592

Förteckning

över

Ösmo församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikÖSMO KYRKOARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Ösmo församling (Nynäs kontrakt i Strängnäs stift) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan.
Beslutanderätten utövades av kyrkostämma och kyrkofullmäktige (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.
Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt ADB-register som hörde till pastorsexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnades i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarigt för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB).

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Kyrkokommunal ekonomi.
- Begravningsverksamheten.

Historik:
Nynäshamn s församling utbröts 1947-01-01 ur Ösmo församling. T.o.m. 1961 bildade man eget pastorat. Fr.o.m. 1962 hette pastoratet Ösmo och Torö, som omvandlades till kyrklig samfällighet 1992. Se även Sveriges församlingar genom tiderna, utgiven av Riksskatteverket 1989.
I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Viktiga ADB-register inom verksamheten:
- Ministerialböcker.
- Församlingsregister (medlemsregister).
- Verksamhetsregister (deltagarregister).

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
- Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Ämbetshandlingar (inspektionsprotokoll m.m.).
- Ritningar och kartor.
- Minneslundsbok.
- In- och utflyttningsböcker.
- Diarieförda handlingar.
- Gravböcker.
- Inventarieförteckningar.
- Vissa räkenskaper

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning
- Diarium.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

2007-01-25

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2020-05-04

Ämnesord

Ämnesord, ort
Ösmo församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-04-08 15:56:12