bild
Arkiv

Kungsholms kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0011
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/F0dfyASmy15keZ8EJ7xzH6
Omfång
129,45 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Kungsholms församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 11Förteckning

över

Kungsholms församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikKUNGSHOLMS KYRKOARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Kungsholms församling (Domkyrkokontraktet i Stockholms stift) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan.
Beslutanderätten utövades av kyrkostämma och kyrkofullmäktige (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.
Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt ADB-register som hörde till pastorsexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnades i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarigt för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB).

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Kyrkokommunal ekonomi.
- Begravningsverksamheten.

Historik:
Kungsholms församling utbröts 1671 ur Klara församling. Första året gick den under namnet Munklägret; 1672-1688: Kungsholms eller Ulrika Eleonora, vilken beteckning fortfarande är officiell, fast församlingen i dagligt tal kallas Kungsholmen. 1850 och 1860 utbröts vissa vårdinstitutioner som egna församlingar, från 1889 införlivades åter några sådana.
Den viktigaste organisatoriska förändringen skedde 1925-0-01 då S:t Görans församling bildades och därmed utbröts ur Kungsholms församling. Medlemmarna som överfördes, skrevs aldrig ut, men den nya församlingen lade upp egna nya böcker.

Allmänna BB förde egna födelse- och dopböcker åren 1858-1912 och likaså S:t Eriks BB 1938-1946.

I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.

Bland de organisationer och verksamheter som funnits vid Kungsholms församling kan nämnas: Kungsholms Arbetsförening, Kungsholms Skyddsförening, Kontakt och Gemenskap, Föreningen för hemhjälp inom Kungsholms församling, Kungsholms församlingsbibliotek, Kungsholms Barnhem, Föreningen Kungsholmsgården, Kungsholms Gille m.fl.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Viktiga ADB-register inom verksamheten:
- Ministerialböcker.
- Församlingsregister (medlemsregister).
- Verksamhetsregister (deltagarregister för lika verksamheter).

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
- Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Ämbetshandlingar. (inspektionsprotokoll m.m.)
- Ritningar och kartor.
- Minneslundsbok.
- In- och utflyttningsböcker.
- Diarieförda handlingar.
- Gravböcker.
- Inventarieförteckningar.
- Vissa räkenskaper

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning.
- Diarium.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien (bilagor till ministerialböckerna). Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-04-09

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Stockholms stads bårhus kyrkoarkiv (SE/SSA/6102)

Kontroll

Senast ändrad2021-11-11 17:11:01