Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Har inte påträffats i samband med ordnings- och förteckningsarbete år 2009.