Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Har inte påträffats i samband med ordnings- och förteckningsarbete år 2009.