bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Har inte påträffats i samband med ordnings- och förteckningsarbete år 2009.