Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

ELEV- OCH SKOLPLIKTSKORT

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser fr o m höstterminen 1957 upplagda manuella registerkort över elever vid enhetsskolan i Holmsunds skoldistrikt. Med uppgifter om bl a:- elevens namn och födelsedatum,- inskrivningsnummer,- målsmannens namn, adress- och kontaktuppgifter,- skola och klassbeteckning för respektive läsår,- lärarens namn för respektive läsår,- datum för eventuell in- och utflyttning från annan skola,- betyg för respektive ämne och termin,- tillvalsämnen och yrkesorientering,- yrkesval efter enhetsskolan samt- datum för avgång från enhetsskolan.Alfabetisk (efter elevens efternamn) ordning inom respektive födelseår.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0006]1957 – 1958Elever födda fr o m 1943. Ingår i Holmsunds kommuns skolstyrelses arkiv, serie D 3.