Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Buttle kyrkoarkiv

Buttle skoldistrikt bildades år 1862. Tidigare tillhörde Buttle församlingar Vänge skoldistrikt. År 1952 övertogs huvudmannaskapet för Buttle skola av den borgerliga kommunen.
Serien i arkivbox.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/11848 – 1924Protokoll. 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/21868 – 1951Utdrag ur betygsböcker 1868-1875 (luckor). Handlingar rörande pastoratets skolor 1900-1934. Handlingar rörande skolan 1939 (även ritningar). Korrespondens med skolan 1920 och 1935-1951. 
Se: SE/ViLA/23087/K II a/11890Protokoll. 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/31896 – 1912Skolstatistik. 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/41901 – 1937Koncept till statsbidragansökningar. Luckor i början. 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/51914 – 1922Undervisningsstatistik. 
11925 – 1951Innehåller fyra inbundna böcker:
1. Protokoll 1925-1945. Tidigare signum K IV c:1.
2. Förteckning över inventarier 1941-1951. Tidigare signum L II b:6.
3) Diarium 1944-1951. Tidigare signum K IV c:3.
4) Protokoll 1945-1951. Tidigare signum K IV c:2.
 
Se: SE/ViLA/23087/K IV/61926 – 1927Ansökningshandlingar till lärartjänster.