bild
Serie

Obefintligregister

Åtvids kyrkoarkiv

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Se: SE/VALA/00468/A IV c/1
Info/