Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets handlingar

Grava kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13155/K I/61837 – 1838Reglemente för skolan och dess bibliotek m.m. 
11865 – 1953Handl. ang. Skåre skolrote 1865-1879, 1881, karta på Hults skolhustomt 1870, inkomna handl. 1867-1896 s.å., inventarieförteckningar för skolorna 1879-1899 s.å. Handl. ang. behörighet att undervisa i fortsättningsskola 1925-1931, handl. ang. skoltandvården 1935, 1942 samt div. skrivelser till skolrådet 1939-1943. 
21865 – 1938Uppgifter om folkundervisningen 1865, 1893-1900 lucka 1899. Inventarieförteckningar 1910, 1924, 1935 samt liggare över lärare 1903-1938. 
31888 – 1914Inb. Förteckning över skolpliktiga barn. 
41900 – 1943Handl. ang. skolhusbygge i Torp 1900-1902, skolhus i Härtsöga och andra arb. i Torp och Råtorp 1918-1923, ang. Grava skola 1920-1921, 1933 samt ang. Råtorps skola 1922. Skolhusbyggnadskommitténs protokoll 1918-1920, handl. ang. vatten och värme i Torps skola 1920, 1940-1943, ang. målning och värme i Grava skola 1941-1942 samt ang. värme i Härtsöga skola 1942-1943. 
51902 – 1944Förteckningar över skolpliktiga barn. 
61915 – 1943Inb. Undervisningsstatistik m.m. Saknas. "Förvaras på folkskoleexp.". 
71931 – 1943Inb. Förteckning över skolpliktiga barn. 
81923 – 1943 
91923 – 1944