Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Jonstorps kyrkoarkiv


Jonstorps kyrkoarkiv

HISTORIK

Jonstorp var tidigare annexförsamling i Farhults och Jonstorps församlingars pastorat, Luggude norra kontrakt.
Sedan 1962-01-01 utgör Farhult och Jonstorp ett pastorat i Luggude kontrakt. Fr.o.m. 1977 utgör Farhults och Jonstorps församlingar en kyrklig samfällighet.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterPersonavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkostämmans (Kyrkofullmäktiges) protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrkanSerien inbunden. 
L IISkolräkenskaper 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
MHandlingar angående prästval 
O I aHandlingar angående kyrka 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker