bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Altuna kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10011/H II/11850 – 1912Omfattar åren 1850, 1852-1853, 1891-1898, 1903, 1904, 1908-1912. 
11962 – 1963Efter gallring kvarvarande bilagor. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till födelse- och dopböckerna 1934, 1935, 1958-1967, till död- och begravningsböckerna 1965 och efter gallring kvarvarande bilagor 1968 - 1991-06-30.