bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.

Altuna kyrkoarkiv

Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10011/H I/11968 – 1991Efter gallring kvarvarande bilagor.