bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.

Altuna kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1997:65 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor.