bild
Serie

Övriga handlingar

Altuna kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11620Liber Cantus Upsaliensis (tryck). 
21737 – 1753Handlingar rörande sinnessjuka pigan Karin Ersdotter. 
31839 – 1889Utslag och resolutioner rörande väghållning m. m. 1839-1849. Kungörelser, besiktningsinstrument m. m. 1847-1877. Fastebrev, köpekontrakt 1840-1846. Innehåller även handlingar rörande Creutz´ donation m. m. 1861 och odat. samt räkenskaper rörande Creutz´ donation 1873-1874. 
41850 – 1889Diverse handlingar. Förteckning över brännvinsbränningsredskap 1850. Handlingar rörande skuld till kyrkomagasinet 1850-1854. Handlingar rörande vägar och broar 1850-1858. Gångledokladd över kungsringning 1859-1889. Innehåller även revisionsprotokoll 1849, handlingar rörande skolfonden 1838 och handling rörande syn å donationsgård tillhörande skolan 1847, sammanskott till reparation av kyrkans mässhake 1859 och insamlingslistor 1868. Volymen saknades vid förteckningsarbete februari 2005. 
Se: SE/ULA/10011/P III/11944 – 1951Insamlingslistor till fru Maria Lindberg 1944 och en berättelse om släkten Lindwall av Nils Bolinder 1951.