Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/N I/21691Brev angående befrielse från kontribution för Skälby stom. 
11411 – 1759Handlingar i tvistemål mellan kyrkoherdebostället och invånarna i Tibble by rörande Järpmarksskogen m.m. Innehåller bl a avskrift av dombrev 1411-07-13. 
21730 – 1843Handlingar rörande prästgårdens reparation och nybyggnad av vissa uthus m.m. 1842-1843. Handlingen 1730 rör tvist om "Hierpe- marcken". 
31877 – 1961Spridda år.