bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/N I/21691Brev angående befrielse från kontribution för Skälby stom. 
11411 – 1759Handlingar i tvistemål mellan kyrkoherdebostället och invånarna i Tibble by rörande Järpmarksskogen m.m. Innehåller bl a avskrift av dombrev 1411-07-13. 
21730 – 1843Handlingar rörande prästgårdens reparation och nybyggnad av vissa uthus m.m. 1842-1843. Handlingen 1730 rör tvist om "Hierpe- marcken". 
31877 – 1961Spridda år.