bild
Serie

Räkenskaper för kyrka och församling

Balingsta kyrkoarkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11637 – 1684Gammal titel: "Balinghstadz Kyrckios Tenckie Book". Huvudräkning 1655-1667. Anteckningar om inkomster och utgifter 1637-1655 (66). Skuldboksanteckningar 1637, 1644-1655, 1677-1684. Innehåller även bl.a. husförhörslängd för en del av socknen 1668, dopbok 1655, 1677-1699, vigselbok 1655, 1677-1698, begravningsbok 1655, 1677-1699, räkning över fattigmedlen 1698-1700, räkning över avbetalningar på ny kyrkklocka 1637-1640, uppbördslängd över spån till kyrkan 1657, bänklängd (defekt i början) odat. (med tillägg 1682), anteckning om bänkrum, odat. (1698?), anteckningar om kyrkoinventarier 1637-1650, uppbördslängd över bräder till prästgården 1661, förlikningskontrakt, medlat av pastor 1651. 
21654 – 1708Huvudräkning 1655-1671. Special 1698-1708. Skuldbok 1654, 1699-1707. Räkning mellan kyrkoherde Ericus Michaelis arvingar och kyrkan 1644-1653, odat. (1654?). Innehåller även ärkebiskop Spegels förordning om kyrkoböckernas inrättande 1712, kyrkans inventarieförteckning 1671 (tillägg 1672-1685 och odat.), protokoll vid ärkebiskopsvisitation 1719, protokoll vid prostvisitation (prostting) 1659-1738 (omfattar protokoll 1659 (2 st.), 1669, 1670, 1684, 1695, 1698, 1701, 1705, 1707, 1710, 1712, 1723, 1727, 1730, 1731, 1735 och 1738) samt förlikningsskrift mellan kyrkoherde Olaus Nyzelius och hans hustru 1659. 
31671 – 1753Special 1671-1698, 1708-1753. Skuldbok 1698-1724 (1731). Verifikation 1711. Innehåller även protokoll vid kyrkoherdeinstallation, prostvisitation och inventering av kyrka och prästgård 1698, kyrkans inventarieförteckningar 1741 (-1763), 1773 (med odat. tillägg) samt intyg angående prästgårdens utsäde 1708. 
41753 – 1801Huvudräkning 1787-1801. Special 1753-1787. 
51787 – 1801Specialräkning. 
61787 – 1835Skuldbok. Innehåller även skolkassans huvudräkning 1831-1885, skolkassans skuldbok 1821-1835, fattigkassans skuldbok 1787-1835, invalidkassans huvudräkng 1831-1847 samt invalidkassans skuldbok 1816-1835. 
Se: SE/ULA/10052/L III/41795 – 1810Räkning över kyrkospannmålsfondens ränteinkomster. 
71801 – 1854Specialräkning. 
81801 – 1858Huvudräkning. Innehåller även huvudräkning för fattigkassan 1801-1848. 
91835 – 1847Skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1835-1847, skolkassans skuldbok 1835-1847 och invalidkassans skuldbok 1835-1847. 
101847 – 1888Skuldbok 1847-1858, 1884-1888. Innehåller även skuldbok för fattigkassan 1847-1848, för invalidkassan 1847-1848, för skolkassan 1847-1935 och för orgelkassan 1888-1899. 
Se: SE/ULA/10052/L III/51854 – 1858Special. 
111858 – 1878Skuldbok. 
121858 – 1919Special. 
131858 – 1942Huvudräkenskaper. 
141920 – 1943Special. 
151943 – 1958Huvudräkenskaper. 
161944 – 1963Special. 
171964 – 1979Kassabok.