bild
Serie

Obefintligregister

Biskopskulla kyrkoarkiv

Inga obefintligförda fanns under perioden 1947-1991.