bild
Serie

Verifikationer till kyrkoräkenskaperna

Biskopskulla kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11740 – 1753Lucka 1743-1744. Innehåller även fattigkassans kladd 1741-1744. 
Se: SE/ULA/10113/K IV c/11802 – 1879Verifikationer till kyrkoräkenskaperna. Spridda år. 
21911 – 1932Omfattar åren 1911-1913, 1916-1932.