bild
Serie

Visitationsprotokoll

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/L I a/11664 – 1665Prostvisitation. 
11690 – 1719Protokoll vid prostvisitation 1690, 1692, 1695, 1696 och 1709.
Pastors ämbetsberättelse till visitationen 1719.
Innehåller även kyrkans inventarium 1690 och 1713, tillägg till kyrkans inventarium 1693-1707, prästgårdens inventarium, odat. (1690?) och 1713, skrivelser från Kungl. Maj:t 1682-1719 (spridda år), synodalprotokoll och skrivelser från konsistoriet m.fl. myndigheter 1696-1722 (1724).
Sockenstämmoprotokoll 1694-1725.
Protokoll vid husesyn i prästgården 1690.
Protokoll vid värdering av prästgårdens inventarium 1711.
Anteckningar om byggenskap i prästgården 1699 och 1702.
Präst- och klockareborden i Biskopskulla och Fröslunda
och deras inkomster 1614,1696 och odat.
Bänklängd 1703.
Protokoll vid syn av kyrkobyggnaden 1720.
Förteckningar över kyrkornas och prästerskapets i Giresta
kontrakt försträckningar och gåvor till kronan ( 1710?).
Kyrkoherdelängder avseende 1563-1884.
Ovanliga naturhändelser m.m. 1539-1841.
Innehåller även handlingar angående Fröslunda församling:
sockenstämmoprotokoll 1698, 1702-1713, 1720,
prostvisitationsprotokoll, 1690-1712,
kyrkans och prästgårdens inventarier 1713,
bänklängder 1702, 1703 (i sockenstämmoprotokoll)
balklängd 1704 och andra handlingar angående kyrkan (kyrkklockorna, ett inbrott m. m.) 1699, 1704-1706.
 
21763 – 1844Spridda år. Gäller till större delen även Fröslunda (i gemensamma delar eller skilda protokoll etc.).
Protokoll vid ärkebiskopsvisitationen 1763, 1825.
Protokoll vid prostvisitation 1768, 1787 och 1806.
Protokoll vid ekonomisk prostinventering (besiktning,
protokollet 1767 gäller endast Biskopskulla) 1767, 1801-1844.
Innehåller även Biskopskulla kyrkas inventarium 1825 (med tillägg -1844,
se även visitationsprotokollen), protokoll vid inventering av Biskopskulla kyrka 1781,
skrivelse från konsistoriet 1765,
sockenstämmoprotokoll 1763-1768, varav gemensamt med Fröslunda 1766, längd över kyrkoherdar avseende 1563-1869, längd över komministrar avseende 1593-1821,
Kungl Maj:ts stadfästelse på Biskopskulla församlings magasinsreglemente 1776 (original).
Fröslunda kyrkas inventarium 1825 (med tillägg -1844).
 
Se: SE/ULA/10113/K I/11801Protokoll vid av kontraktsprosten ledd sockenstämma rörande utlån ur kyrko- och fattigkassorna. 
Se: SE/ULA/10113/N III/11843 – 1980Visitationer 1943 0ch 1980. 
31846 – 1918Innehåller även ämbetsberättelser och inventarieförteckningar samma år. Berör även Fröslunda. 
Se: SE/ULA/10336/N I/31984Prostvisitation.