bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial

Fittja kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10255/O II/11589Konung Johan III:s bekräftelsebrev på överlåtelse under skattefrihet av ängstegar på Vallby land till Fittja prästgård (original). Jfr. L I a:1 (kopia). 
Se: SE/ULA/10255/N I/11688Kungl. brev angående ersättning för de s k "dukpenningarna". 
11701 – 1709Avskrifter av skrivelser från Kungl. Maj:t, domkapitlet m. fl. myndigheter. Fragment av s.k. "kursbok". Skadad. Bedöms före eventuellt utlämnande. 
Se: SE/ULA/10255/L I a/11712Domkapitlets föreskrifter angående husförhörslängders och kyrkoböckernas förande. 
21737 – 1752Avskrifter av skrivelser från Kungl. Maj:t, domkapitlet m.fl. myndigheter. S.k. "kursbok". 
31759 – 1878Kungl. Maj:ts resolution angående spannmålsmagasins inrättande gemensamt för Holm, Fittja, Hjälsta och Kulla. 1759 (tryckt häfte).
Kontraktsprostens i Lagunda kontrakt föreskrifter angående själaringning 1769.
K.B:s utslag angående fördelning av kungsringning 1771.
K.B:s skrivelser angående mantalsskrivning 1847 och 1848.
Brev till pastor från kontraktsprosten 1877.
Brev till pastor från p.ä. i Näshulta.