bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Fittja kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11589 – 1882Johan III:s bekräftelse rörande ängstegar på Vallbyland 1589 (original).
Cath. Bielkes donationsbrev på en vret väster om kyrkan 1642.
Handlingar i tvistemål emellan prästbordet och Elflösa by rörande ängstegar på Vallbyland och därmed sammangängande väg- och stängningsfrågor 1687-1693.
Utslag rörande avloppsdike från Hvalsta äng 1742 och 1747.
Protokollsutdrag angående storskiftesdelning i Fittja by 1764.
Geometrisk avmätning av Fittja prästgård 1764.
Uppgående av rågångar och storskiftesdelning på utjorden Vallbyland 1764.
Uppgående av rågångar kring Elflösa bys ägor 1789.
Överenskommelse melland prästbordet och Elflösa by angående stängningsskyldighet m.m. 1790 och 1807.
Strödda anteckningar om prästgårdens ägor 1790 och 1807.
Handlingar rörande omgjutning av lillklockan 1807, 1815 och 1816. Innehåller även Christ. Brahes donationsbrev på ett bänkrum med stol 1682 och förordnande för folkskolläraren att beträda klockartjänsten 1882.
 
Se: SE/ULA/10255/L I a/11659Husesyn i prästgården 
Se: SE/ULA/10255/N I/11690 – 1770Handlingar rörande kyrka och boställen. Även odat. 
21739 – 1846Handlingar angående kyrkoherdebostället. Av- och tillträdessyner 1739, 1756 (2 ex), 1779, 1795, 1818 och 1829. Protokoll vid ekonomiska besiktningar 1836, 1841 och 1846. 
31863 – 1982Ej alla år.