Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skolrådets handlingar

Fogdö kyrkoarkiv

Undervisningsstatistik 1915-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800 – 1862Kungl. Maj:ts resolution rörande skolinrättning för Fogdö, Helgarö och Vansö församlingar 1800.
Fogdö skolas protokoll 1800-1812.
Inventarium för Fogdö skola, odat.
Förteckning över skolbarn 1800-1862.
 
21864 – 1944 
31865 – 1896Avgångsbetyg från folkskolan i Fogdö och Helgarö inskrivna i nattvardsskolan 1865-1882, 1890-1896. 
41889 – 1942Uppgifter om lärare. Statförslag. Anställningskontrakt. Handlingar angående folbiblioteket. Undervisningsstatistik. Innehåller även handlingar angående barnavårdsnämnden 1917-1924. 
51905 – 1943Ansökan om statsbidrag. Undervisningsstatistik. 
61876 – 1915Undervisningsstatistik 1876-1911.
Uppgifter till avlönings- och pensionsstatistiken m fl uppgifter om lärare 1878-1899.
Ansökan om statsbidrag 1872-1915.