Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Fogdö kyrkoarkiv

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10261/K III b/11872 – 1899Redovisning av Fogdö-Helgarö kyrkokassor, fonder och övriga kassor 
Se: SE/ULA/10261/L I a/111873 – 1896Fondräkenskaper. 
Se: SE/ULA/10261/L II a/11863 – 1884Skuldbok för åtskilliga kassor. 
Se: SE/ULA/10261/L II a/41881 – 1927A. Holmlins donationsfond 
Se: SE/ULA/10261/O IV/21913 – 1917Verifikationer avseende pastorsbostället. 
11763 – 1786Sockenmagasinets räkenskaper. 
21774 – 1894Räkenskaper för prästgårds- byggnadskassan 1774-1777.
Uppbördslängder 1811, 1867, 1879.
Räkenskaper över sockenbiblioteket 1854-1894.
Räkning över kyrkogårdsmurens omläggning 1859, prästgårdsbyggnaden 1846, sockenstugubyggnaden 1837 samt räkning över extra fattigbidrag 1838-1847.
 
31787 – 1806Räkenskaper för sockenmagasinet 
41805 – 1853Sockenmagasinets strödda räkenskaper och verifikationer. 
51806 – 1840Räkenskaper för sockenmagasinet. 
61841 – 1874Räkenskaper för sockenmagasinet. 
71871 – 1958Fogdö magasinskassa 
81873 – 1958Skuldbok för Stjernstedts donationsfond 1873-1858, för Liljencrantzska fonden 1898-1900. 
91873 – 1986Huvudbok för Stjernstedts donationsfond 
101873 – 1986Special för Stjernstedts donationsfond. 
111877 – 1962Fondräkenskaper. Fonden för insättning å ränte- och kapitalförsäkringsanstalten 1877-1916. Föken E. Bennets donatonsfond. Saknades 2003. Sockenbibliotekets räkenskaper 1895-1906. Räkenskapsbok över Fogdö prästgårds reparationer 1906-1923. Kyrkogårdskassans räkenskaper 1920-1958. Fonden "Lösen för försåld prästgårdsjord" 1928-1962 Fogdö församlings skogsaccisfond 1930-1952. Richard Stenbäcks kyrkorestaureringsfond 1935-1937. Kassabok för Fogdö prästgårdsbygge 1947-1952. 
121898 – 1986Liljencrantzska fonden. Skuldbok. Huvudbok. Specialräkning. Friherrinnan Stjernstedts testamente i avskrift. 
131905 – 1957Gravfonder. Kristina Lindells fonräkenskaper 1912- . Anders Albert Erikssons gravfond 1918-1957. Prosten Liljeqvists gravfond 1920-1957. Fröken E. Bennets donationsfond 1923-1932. Carl Johan Janssons gravfond 1925-1957. L. G. Hamlins gravfond 1927-1957. Pastor Skoglunds gravfond 1905-1927. 
141917 – 1983Fondräkenskaper. Fonden för insättning å ränte - och kapitalförsäkringsanstalten 1917-1983, 1961. Liljencrantzska fonden, räkenskapsbok 1917-1983. K. G. Söderbergs gravfond 1927-1983. Pastor Skoglunds gravfond 1928-1983. Jonas Gustaf Karlssons gravfond 1934-1983. Robert Lindqvists gravfond 1936-1983. Valentin Anderssons gravfond 1937-1983. 
151927 – 1957Gravfonder. Johan Fredrik Lindströms garvfond 1927-1957. A. G. Erlins gravfond 1939-1957. Alfred Anderssons gravfond 1940-1957. J. A. Ahlströms gravfond 1943-1957. 
161933 – 1946Liljencrantzska fondens skuldbok. 
171936 – 1938Fogdö kyrkorestaureringskassa. 
181938 – 1983Friherrinnan Sacks gravfond 1938-1983. Erik Wilhelm Erikssons gravfond 1940-1983. Fogdö församlings inventeringsfond (gemensamma gravfonder) 1957-1982. K. E. Almqvists gravfond 1957. Kristina Lindells gravfond 1959-1983. Reserverade medel å kyrkogårdskassan 1959-1981. Fogdö kyrkas gåvomedel 1959-1981. Fonden för insättning i ränte- och kapitalförsäkringsanastalten 1962-1983. Fogdö hyllnings- och minnesfond 1967-1978. Fogdö kyrkogårdsfond 1971-1981. Fogdö kyrkas gåvomedel 1976-1983. 
191943 – 1957Gravfonder. Viktor Anderssons gravfond 1943-1957. Viktor Larssons gravfond 1943-1957. Albin Erikssons gravfond 1943-1957. Viktor Erikssons gravfond 1943-1957. Erik Alfred Karlssons i Liljelund gravfond 1945-1957. Otto Georg Envalls gravfond 1946-1957. 
201947 – 1957Gravfonder. August Karlssons gravfond 1947-1957. Axel Anderssons gravfond 1948-1957. E. Alfred Erikssons gravfond 1948-1957. Prosten Richard Stenbäcks gravfond 1948-1957. Agnes Lindqvists gravfond 1950-1957. 
211950 – 1957Gravfonder. Karl August Broströms gravfond 1950-1957. Johan Anderssons gravfond 1951-1957. Bo Palmgrens gravfond 1951-1957. 
221951 – 1957Gravfonder. J. A. Öhmans gravfond 1951-1957. Karl Erikssons, Hasta, gravfond 1952-1957. Wilhelm och Sofia Anderssons gravfond 1954-1957. Per Viktor Petterssons, Solö, gravfond 1955-1957. Emil Jonssons gravfond 1952-1957. Sofia och Erik Wilhelm Erikssons gravfond 1956-1957. 
231971 – 1984C G Söderbergs och Gustava Söderbergs stiftelse. 
241842 – 1911Verifikationer till magasinskassan 1842-1843, 1845, 1872-1879, 1898, 1900.
Ränte- och kapitalförsäkringsfondens verifikationer 1888, 1893, 1895, 1897, 1899-1900, 1904-1905.
Verifikationer till bibliotekskassan 1871-1875, 1877-1879, 1881-1882, 1885-1887, 1890-1891, 1893-1894,1897, 1908, 1911.
Klockare- och organistlönekassans verifikationer
1890-1891, 1895-1901,1904-1911.
 
251871 – 1914Verifikationer till A.P. Anderssons donationsfond 1871, 1874, 1881, 1884, 1886, 1888-1901, 1903-1907.
Verifikationer till A. Holmlins fond 1895, 1898-1901, 1905, 1910.
Verifikationer till Liljencrantzska fonden 1898-1914.
Verifikationer till Anna Lovisa Roselius fond 1905.
Verifikationer till Kristina Lindells fond 1913.
 
261875 – 1985Verifikationer till Frih. Stjernstedts fond. 
271896 – 1912Verifikationer till Frih. Stjernstedts fond.