Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Glanshammars kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11691 – 1780I början flera luckor. Innehåller även skrivelser från myndigheter 1704-1718, kyrkoräkenskaper 1689-1693, inventarium 1689, visitationsprotokoll 1705, 1713, 1719, 1763, förändringar till kyrkan 1702-1710 och handlingar rörande kyrkobranden 1696. 
21780 – 1807Innehåller även prostvisitationer 1780, 1803, 1807. 
31807 – 1823Innehåller även ekonomisk visitation 1810 och kyrkorådsprotokoll 1807-1823. 
41824 – 1846Innehåller även kyrkorådsprotokoll 1824-1843, spridda år, och skolstyrelseprotokoll 1844-1845. 
51847 – 1862Innehåller även kyrkostämmans protokoll 1863-1880 (1881) och fattigvårdsregleringskommitténs protokoll 1857.