bild
Serie

Visitationsprotokoll

Hjälsta kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10255/N I/11690 – 1735Prostvisitationsprotokoll 1690, 1695,1696, 1703, 1719, 1722. Ärkebiskopsvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1735. 
Se: SE/ULA/10255/N I/21779 – 1851Prostvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1779, 1817, 1851. Ärkebiskopsvisitationsprotokoll för Fittja och Hjälsta 1795, 1827, 1831. 
Se: SE/ULA/10336/N I/31976Protokoll vid kontraktsprostens inspektion och ärkebiskopens visitation. 
Se: SE/ULA/10405/L I a/11664 – 1665Prostvisitationsprotokoll. 
Se: SE/ULA/10405/O I a/11938 – 1958Visitationsprotokoll. 
11779 – 1890Prostvisitationsprotokoll för Hjälsta och Fittja 1779-1868 med inventarie- och arkivförteckningar vid flertalet visitationer. Prostvisitationsprotokoll för Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla 1872-1890 med inventarie- och arkivförteckningar vid flertalet visitationer.
Innehåller även ämbetsberättelser för Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla 1879 och 1886 och protokoll vid gällstämma med Hjälsta och Fittja angående komministerlönens höjande 1861 4/7.
 
21894 – 1948Gäller Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla. Prostvisitationsprotokoll 1894, 1910, 1911 och 1948, med ämbetsberättelse och inventarie- och arkivförteckning 1894. Domprostvisitation med ämbetsberättelse 1909. Ärkebiskopsvisitationsprotokoll med ämbetsberättelser 1925 och 1938.

Innehåller även avskrift av Kungl Maj:ts löneresolution 21/6 1940 angående lönereglering för prästerskapet och avskrift av domkapitlets beslut 8/1 1941 angående gudstjänst- och arbetsordning i Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla.