bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Holms kyrkoarkiv (C-län)

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10408/L I a/11636Kyrkoinventarium, odat. (1636?) med tillägg 1655 och odat. Prästgårdsinventarium med tillägg 1666, 1672 och odat. 
11735 – 1872Inventeringshandlingar. Innehåller kyrkoinventarium 1735- (1746),
protokoll vid ekonomisk inventering i Holm och Kulla 1863 och
protokoll vid ekonomisk inventering i Hjälstaholms pastorats kyrkor 1872.
Innehåller även handling till visitationsprotokollet 1862 15-16/9 (dat. 1863), skrivelse från domkapitlet 1766, kungörelse angående hållskjutsar 1785, sockenstämmoprotokoll 1751 och protokoll vid ekonomisk inventering i Kulla 1868.
 
Se: SE/ULA/10408/N I/21777 – 1844Visitations- och inventariebok för Holm och Kulla. 
Se: SE/ULA/10408/N I/31849 – 1879Visitations- och inventariebok för Holm och Kulla. 
Se: SE/ULA/10405/N I/11872 – 1890Inventarie- och arkivförteckningar. 
21886 – 1984Inventarieförteckningar 1886-1984. Arkivförteckningar, upprättade 1938, 1951 och 1982. Handlingar angående arkivet 1953-1982, spridda år. 
Se: SE/ULA/10408/N III/21886 – 1938Arkivförteckningar. 
Se: SE/ULA/10405/N I/21894Arkivförteckning.