Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Husförhörslängder

Jäders kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11749 – 1766Fördelad på två upplägg: 1749-1756 och 1757-1766 med kombinerat ort- och personregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1757-1766. 
21767 – 1779Med anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1767-1779. 
31780 – 1790Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal gäster 1787-1790, motsvarande anteckningar för åren 1780-86 saknas på grund av textförlust genom fuktskador. 
41790 – 1798Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1791-1798.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1792-1797.
Längd över de barn som erhållit uppmuntringspremier vid förhören 1796.
 
51798 – 1806Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1798-1806.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1798-1806, längd över de barn som erhållit bokpremier vid förhören 1798 och 1802-06 samt anteckningar om antal inflyttade 1801-1805.
 
61807 – 1815Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1807-februari 1816 samt anteckningar över husförhörsrotar.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1807-1815, längd över de barn som erhållit belöningspremier vid förhören 1809-1813 samt anteckning om uppbrunna kyrkoböcker vid brand i Wallby prästgård 1781.
 
71816 – 1821Med ortregister samt anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1816-1821.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1816-1821 ochlängd över de barn som erhållit belöningsböcker 1818-1821.
 
81821 – 1825Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster december 1821-februari 1826 samt
förteckning över husförhörsrotar.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1822-1825 och längd över de barn som erhållitbokpremier 1822-1824.
 
91826 – 1830Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1826-februari 1831.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1826-1830 samt längd över de barn som erhållit bokpremier 1826, 1827, 1829 och 1830.
 
101831 – 1835Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1831-1835.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835 och längd över de barn som erhållit bokpremier 1831-1834.
 
111836 – 1840Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1836-april 1841 samt anteckningar om lösdrivare.
Längd över nattvardsungdom
1836-1841.
 
121841 – 1845Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1841-1845.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1842-1845.
 
131846 – 1850Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardgångar och antal nattvardsgäster 1846-1850.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1850.
 
141851 – 1855Med ortregister och anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1851-1855.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1851-1855.
 
151856 – 1860Med ortregister, anteckningar om tid för nattvardsgångar och antal nattvardsgäster 1856-1860 samt anteckningar om fattighjon utom fattighuset boende, soldatänkor och gratialister.
Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860 samt tabell över folkmängden i Jäder 1856.
 
161861 – 1865Med ortregister.
Innehåller även förteckningar över kommunikanter 1861-1865,gratialister samt längd över nattvardsungdom 1861, 1863-1865.
 
171866 – 1870Med ortregister.
Innehåller även förteckningar över kommunikanter 1866-1870,personer med okänd vistelseort,soldater, gratialister, husförhör 1866-1870 samt längd över nattvardsungdom 1866-1870.
 
181871 – 1875Med ortregister och förteckning över husförhörsställen 1871-1875. Innehåller även
förteckning över konfirmander 1871-1875.
 
191876 – 1880Med ortregister. Innehåller även förteckning över konfirmander 1876, 1878-1880 och kommunikantliggare 1876-1880. 
201881 – 1885Med ortregister. Innehåller även kommunikantliggare 1881-1885,
barnhusbarnslängd samt förteckning över konfirmander 1881-1885.
 
211886 – 1890Med ortregister. Innehåller även förteckning över konfirmander 1886-1890 och kommunikantliggare 1886-1890. 
221891 – 1895Med ortregister. Innehåller även kommunikantliggare 1891-1895 och förteckning över konfirmander 1891-1894. 
231896 – 1899Med ortregister. Innehåller även kommunikantliggare 1896-1899 och bok över obefintliga 1896-1899.Serien avslutad. Se vidare serien A II a.