bild
Serie

Debiteringslängder Arrendemedel å egnahemslån

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser debiteringslängder över arrendemedel, räntor, avbetalningar å egnahemslån samt för arrendemedel å utarrenderade ecklesiastika löneboställen för åren 1917-1932 i Gävleborgs län.
Volymerna är fögderivis upp- ställda.
Serien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTid 
11917 – 1920 
21921 – 1923 
31924 – 1926 
41927 – 1929 
51930 – 1932