För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

KFUK-KFUM

KFUK-KFUM

 Arkiv (7 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01KFUK-KFUM:s Riksförbund1949 – 2013En efterleverans till arkivet omfattande ca 3,4 hm inkom våren 2012 (Dnr RA 256/2012-402).

En efterleverans till arkivet omfattande ca 6 hm inkom 2013-02-20 (Dnr RA 256-2013/2837).
 
02KFUK-KFUM:s Scoutförbund1960 – 2016Personalhandlingar finns i serie D3 istället för i en F-serie. 
03KFUK-KFUM:s Idrottsförbund1960 – 1987Arkivet ingår bland KFUM:s idrottsförbunds handlingar (ca 4,9 hm) och är oförtecknat. 
04KFUK-KFUM:s TriangelförbundArkivet ingår i KFUM:s Triangelförbunds arkiv, ca 0,3 hyllmeter och är oförtecknat. 
05KFUK-KFUM:s Studieförbund1927 – 2003 
06Funktionärs- och privatarkiv 
07KFUK-KFUMs Sångarförbund1942 – 2015Sång och musik har alltid haft en framträdande plats i KFUKs och KFUMs olika verksamhetsgrenar. 1942 bildades KFUM:s Sångarförbund för att samordna och främja manskören inom KFUM. Vid sammanslagningen av KFUKs och KFUMs riksförbund 1966 blev Sångarförbundet organisatoriskt en fristående enhet inom KFUK-KFUMs riksförbund för att 1989 bli en del av Triangelförbundet. Triangelförbundet fortsatte att vara riksorgan för barn- och ungdomsmusiken medan vuxenkörerna 1997 erhöll status som eget specialförbund inom Sveriges KFUK-KFUM. 2015 upphörde specialförbunden som organisatoriska enheter. Processen för organisationsförändringarna kan följas förutom i protokollen i handlingar under F2 Organisationsfrågor. Under KFUMs riksförbund F13b:2 finns en del handlingar från KFUMs Sångarförbund som inkommit till riksförbundet.