bild
Serie

Markkartor

Västerhejde kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23090/O I/41974Täckdikningsplan för Sigrajvs 1:1. 
11858Karta över ägoutbytena mellan Hallbros och Stenkumla prästbol i Västerhejde. Upprättad av P G Falk. Skala 1:4.000. Fotokopia. 
21921Karta över Västerhejde indragna komministerboställe, Sigrajvs 1/2 mtl. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:8.000. Kopia på väv, med originalfärgläggning. 
31921Karta över Västerhejde indragna komministerboställe, Sigrajvs 1/2 mtl. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:8.000. Original på papper. 
41930Karta över planerad betesvall å Västerhejde annex. Upprättad av Nils Ekberg. Skala 1:8.000. Original på transparent papper. 
51933Täckdikningsplan över en del ägor vid Sigrajvs. Upprättad av B Ljunggren, Gotlands läns hushållningssällskap. Skala 1:2.000. Original på förtryckt formulär. 
61936Karta över 1/8 mtl Västerhejde annex. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:4.000 och 1:20.000. Kopia på papper. 
71936Karta över 1/2 mtl Sigrajvs. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:4.000, 1:8.000 och 1:20.000. Kopia på väv. 
81936Karta över 1/2 mtl Sigrajvs. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:4.000, 1:8.000 och 1:20.000. Kopia på papper. 
91936Karta över 1/8 mtl Västerhejde annex. Upprättad av Einar P:son Wadstein. Skala 1:4.000 och 1:20.000. Kopia på väv. 
101965Karta över Sigrajvs 1:1. Upprättad av T Frisk-Bånge. Skala 1:4.000, 1:8.000 och 1:100.000. Kopia på papper. Saknas vid inventering 2014-06-02. 
111965Karta över Sigrajvs 1:1. Upprättad av T Frisk-Bånge. Skala 1:4.000, 1:8.000 och 1:100.000. Kopia på papper. 
121954Utkast till byggnadsplan över del av Vibble samhälle. Upprättad av distriktslantmätare Sven Berry. Skala 1:2.000. Fotokopia. 
131976Adresskarta över Vibble samhälle. Upprättad av Byggnadsnämnden, Gotlands kommun. Skala 1:2.000. Fotokopia. 
Se: SE/ViLA/23090/O I/11881 – 1897Karta över Sigreifs prästboställe.