bild
Serie

Nr 5-12, 14, 15, 2:a klass torpedbåtar

Marinens ritningar

2:dra kl. torpedbåtarna No 5 (ex. No 87). No 6 (ex No 89). No 7 (ex. No 91).
No 8 (ex. No 93) No 9 (ex. No 95) No 10 , 11, 12, 14, 15.
No 5 och 6 byggda vid Karlskrona Örlogsvarv. Levererade 1908.
No 7 byggd vid Galärvarvet. Levererad 1907.
No 8 och 9 byggda vid Bergsunds Mek. Verkstad. Levererade 1907.
No 10 och 11 byggda vid Galärvarvet. Levererade 1909.
No 12, 14 och 15 byggda vid Motala Verkstad. Levererade 1908

 Kartor / ritningar (234 st)

ReferenskodTitel 
1-01:00Kontrakt och specifikation (No 95) 
1-02:00Krängningsförsök 1918 (N-o 8. 9.) Id.S 
1-03:00Konstruktionsritning, fastställd den 4 nov 1904 (N-o 5. 6.) 
1-04:00Inredningsritning, fastställd den 4 nov 1904 (No 87) 
1-05:00Inredningsritning, fastställd den 2 juni 1905 (No 6, 7, 8, 9) 
1-06:00Inredningsritning, fastställd den 13 juli 1906 (No 10, 11, 12, 14, 15) 
1-07:00Inredningsritning (No 5, 6, 7, 8, 9) 
1-08:00Inredningsritning (No 10, 11) (Id.S) 
1-09:00Inredningsritning (No 12, 14, 15) (2 st) 
1-10:00Spantsektioner (No 5) 
1-11:00Spantsektioner (No 6, 7, 8, 9) 
1-12:00Spantsektioner (No 10, 11, 12, 14 och 15) 
1-13:00Spantsektion (No 6, 7, 8, 9) 
1-14:00Liggarritningar (2 st) 
1-15:00Konstruktionsritning för tillverkning av modell 
1-16:00Inredning av torpedrum (No 5, 6) (Id.K.) 
1-17:00Inredning akter (No 12, 14, 15) 
1-18:00Inredning akter (No 12, 14, 15) 
1-19:00Inredning av torpedrum (No 12, 14, 15) 
1-20:00Inredning av proviant- och uppbördsrum 
1-21:00Inredning av officerare- och underofficerspenterierna 
1-22:00Inredning i durken för 45 cm. koner 
1-23:00Torpedrum (No 7) (Id.S) 
1-24:00Plan av torpedrum och vattentät durk (Id.S) 
1-25:00Torpedrummet (No 12, 14, 15) 
1-26:00Torpedrummet (12, 14 och 15), sektioner 
2-1:00Nedgångsluckor (Id.S) 
2-01:00Bottenstockar, kontraspant och tvärskeppsskott akter om spt. 11 akter 
2-02:00Skott, bottenstockar mm. i förskeppet för om spt. 11 
2-03:00Förstäv 
2-04:00Skott, bottenstockar mm. i akterskeppet (Id.S) 
2-05:00Roderstäv 
2-06:00Anordning av förroder 
2-07:00Förroder (Id.S) 
2-08:00Förroder, galge till sänkmekanism (Id.S) 
2-09:00Förroder, gejder och box till sänkmekanism (Id.S) 
2-10:00Förroder, rodersegment (Id.S) 
2-11:00Förroder, styrledningsblock (Id.S) 
2-12:00Förroder, kättinghjul (Id.S) 
2-13:00Sänkmekanism 
2-14:00Brunn för förroder 
2-15:00Akterstäv 
2-16:00Däcksplan 
2-17:00Bordläggning 
2-18:00Akterskeppet 
2-19:00Förstärkning av akterskeppet (Id.K) 
2-20:00Propellerstäv (Id.S) 
2-21:00Propellerskädda (1914) (Id.S) 
2-22:00Propellerstöd (Id.S) 
2-23:00Plan av däck, akter 
2-24:00Plan av däck, midskepps 
2-25:00Akterstäv och roder 
2-26:00Maskinbäddar mm.  
2-27:00Pannbäddar mm. 
2-28:00Pannkapp (Id.S) 
2-29:00Kapp över maskinrum (Id.S) 
2-30:00Nedgångskappar (Id.S) 
2-31:00Lucka till ammuntionsrum (Id.S) 
2-32:00Nedgångsluckor, akter (Id.S) 
2-33:00Lucka i däck under däckstubens pivot (Id.S) 
2-34:00Skärm för rorgängaren (Id.S) 
2-35:00Lucka över torpedrummet 
2-36:00Lucka över torpedrumsdurken 
2-37:00Dör mellan maskin- och pannrum 
2-38:00Luckor för nedgång till proviant- och uppbördsrum 
2-39:00Kolstörtningslucka 
2-40:00Kolboxlucka 
3-01:00Styrtorn (No 12, 14, 15) 
3-02:00Anordning av styrledning på däck 
3-03:00Roderkvadrant med lösroderkult 
3-04:00Handstyrinrättning 
3-05:00Rattar 
3-06:00Stativ för rattaxel i styrtornet 
3-07:00Ångstyrmaskin 
3-08:00Ångstyrmaskin, stativ med lagerbockar, manöverslid mm. (Id.K) 
3-09:00Ångstyrmaskin, vevaxel, skruvhjul mm. (Id.K) 
3-10:00Ångstyrmaskin, ångcylinder med pistonstänger, vevstakar mm. (Id.K) 
3-11:00Koppling å rorledning 
3-12:00Styrledningsblock bordvarts för handstyrapparat 
3-13:00Styrledningsblock längst akter 
3-14:00Block till styrledningen 
3-15:00Löpande block 
3-16:00Rullar för rorledningen akter 
3-17:00Styrkätting 
3-18:00Styrledning mm. å akterskeppet (No 12, 14, 15) 
3-19:00Styrledning mm. midskepps 
3-20:00Styrledning å förskeppet 
3-21:00Fönsterventiler i däck 
3-22:00Fönsterventil i styrtornet 
3-23:00Fönsterventil i däck med ventilator 
3-24:00Svanhalsventilator 
3-25:00Däcksventil med isolering 
3-26:00Avloppsventil till klosett 
3-27:00Anordning av klosetter 
3-28:00Bottenkran till klosetter 
3-29:00Ankarspel 
3-30:00Klys för ankarwire 
3-31:00Rulle för ankarlinan 
3-32:00Stoppare för ankarlinan 
3-33:00Ankare 
3-34:00Ankare 
3-35:00Kip förut 
3-36:00Båtskrån 
3-37:00Pollare 
3-38:00Placering av pollare 
3-39:00Plattform för fallrepstrappan 
3-40:00Plattform för 37 mm kanon 
3-41:00Förstärkning i däck under aktra 37 mm kanon 
3-42:00Förstärkning i däck under förliga 37 mm kanon 
4-01:00Maskintelegrafer (N-o 8, 9) 
4-02:00Lampa till maskintelegrafer 
4-03:00Ventilator till fläkten 
4-04:00Räcke å bryggan 
4-05:00Skruvschackel till räcket 
4-06:00Tvättställ för officershytterna 
4-07:00Tvättställ för underofficershytterna 
4-08:00Ångkamin 
4-09:00Cistern för färskvatten 
4-10:00Koksapparat 
4-11:00Skottventil 
4-12:00Handtag i däck till skottventiler 
4-13:00Däckspump 
4-14:00Joll. Midskeppssektion och konstruktionsritning 
4-15:00Joll. 1901 (Id.S) 
4-16:00Lanterneskärmar 
4-17:00Anordning av plast för lanternor under bryggan 
4-18:00Förslag till förändring av skärm för rorgängare 
4-19:00Insättning av förliga delen av däckstuben 
4-20:00Avfyrningsanordning till stävtuben från styrskärmen 
4-21:00Rullbana för däckstub (Id.S) 
4-22:00Rullbana och pivot för däckstuben (Id.S) 
4-23:00Förliga delen till 45 cm stävtub (Id.S) 
4-24:00Förliga delen till 45 cm stävtub (Id.S) 
4-25:00Stävlucka 
4-26:00Anordning för torpedspetsar (No 12, 14, 15) 
4-27:00Stävtubens fästande till stäven (No 12, 14, 15) 
4-28:00Uppställning av 45 cm stävtub jämte anordning för torpedtransport (Id.K) 
4-29:00Förslag till installation av elektrisk belysning (1915) (Id.S) 
4-30:00Oljeavskiljare för kondensationsvatten, då luftpumpen ej är i bruk (1916) (Id.S) 
4-31:00Förslag till uppställning av dimbildare (1923) (Id.S) 
5-01:00Insättning av maskin och panna 
5-02:00Insättningsritning (No 12, 14, 15) 
5-03:00Propellermaskin (No 12, 14, 15) 
5-04:00Propellermaskin 
5-05:00Propellermaskin, lagerram 
5-06:00Propellermaskin, kolonner med stag 
5-07:00Propellermaskin, cylindrar 
5-08:00Propellermaskin, cylinderlock 
5-09:00Propellermaskin, cylinderbottnar 
5-10:00Propellermaskin, pistonkannor 
5-11:00Propellermaskin, pistonstång med tvärstycken 
5-12:00Propellermaskin, L.T. slid med mantel 
5-13:00Propellermaskin, H.T. slid med mantel 
5-14:00Propellermaskin, excenterstänger mm. och H.T. slid 
5-15:00Propellermaskin, lock med botten till H.T. slidskåp 
5-16:00Propellermaskin, lock med botten till L.T. slidskåp 
5-17:00Propellermaskin, lock med botten till M.T. 
5-18:00Propellermaskin, slidstänger 
5-19:00Propellermaskin, slidbågar och slidklotsar 
5-20:00Propellermaskin, excenterskivor 
5-21:00Propellermaskin, gejder 
5-22:00Propellermaskin, spolpump för gejderna 
5-23:00Propellermaskin, luftpump 
5-24:00Propellermaskin, luftpumpsbalans samt länkar och stång 
5-25:00Propellermaskin, armaturplacering på cylindrar 
5-26.00Propellermaskin, cylinderutblåsningsrörelse 
5-27:00Propellermaskin, smörjkoppar på cylindrar 
5-28:00Propellermaskin, indikatorkranar 
5-29:00Propellermaskin, säkerhetsventiler på cylindrar och slidskåp samt ventilhus för direkt påsläppning 
5-30:00Propellermaskin, manövermaskin (Id.K) 
5-31:00Propellermaskin, manövermaskin, detaljer (Id.K) 
5-32:00Propellermaskin, anordning av vattenspolning (Id.K) 
5-33:00Propellermaskin, omkastningsaxel med hävarmar och länkar 
5-34:00Propellermaskin, detaljer till omkastningen 
5-35:00Propellermaskin, rundvridningsskiva 
5-36:00Propellermaskin, vevstakar 
5-37:00Propellermaskin, vevaxel 
6-01:00Propeller- och mellanaxlar 
6-02:00Propellerhylsa och propellercentrum 
6-03:00Sammanställningsritning av propellerhylsan 
6-04:00Propeller 
6-05:00Buntlager 
6-06:00Balans- och stödlager 
6-07:00Bäddar till stödlager 
6-08:00Axel, skruv och skruvhjul för utväxling från propelleraxel till matare- och länspumpar 
6-09:00Ångmaskin för cirkulationspump 
6-10:00Cirkulationspump 
6-11:00Kondensor 
6-12:00Matarpump 
6-13:00Länspump 
6-14:00Länspump, placering 
6-15:00Förslag till ångpanna 
6-16:00Ångpanna (Id.S) 
6-17:00Nedre tubplåtarna till ångpannorna 
6-18:00Ångsamlare 
6-19:00armaturplacering och invändiga rör 
6-20:00Matarventil och skumventil 
6-21:00Pådragningsventiler 
6-22:00Asklådor 
6-23:00Klädsel å pannan samt luftskott och luckor i eldrummet 
6-24:00Askugnsluckor 
6-25:00Skorsten 
6-26:00Ångmatarpump 
6-27:00Ångmatarpump 
6-28:00Filtrerapparat för matarvatten 
7-01:00Pådragnings- och trottelventil 
7-02:00Bottenventil för matarevattentaken, eldsläckningsejektorn samt destillatorpumpen 
7-03:00Bottenventil för cirkulationspumpens avlopp 
7-04:00Slussventil för cirkulationspumpens sugning från sjön 
7-05:00Bottenkran för skumrör mm. 
7-06:00Ventilsäte för cirkulationspumpens tillopp från sjön 
7-07:00Kran för avloppsånga å kondensorn 
7-08:00Ångfördelningslåda 
7-09:00Ång- och avloppssventiler för länsejektorerna 
7-10:00Vattenavskiljare på huvudångledningen 
7-11:0058 mm säkerhetsventil 
7-12:00160 mm ventil för ångavlopp i skeppssidan 
7-13:00Trottelventil för avstängning av avloppsånga från lågtryckscylindern till kondensorn 
7-14:00Ejektor samt skottflänsar och boxar 
7-15:00Ångfördelningslåda i torpedrummet 
7-16:00Bygel till cirkulationspumpens slussventil 
7-17:00Spak för slussventilens öppnande och stängning 
7-18:00Ventil för direkt påsläppning 
7-19:00Kompressionspump 
7-20:00Kompressionspump 
7-21:00Evaporator 
7-22:00Evaporator 
7-23:00Filter 
7-24:00Färskvattenkondensator 
7-25:00Ångpump (No 12, 14, 15) 
7-26:00Separator (No 12, 14, 15) 
7-27:00Fläktmaskin, cylinder och lagerram 
7-28:00Fläktmaskin, vevaxel, piston- och slidrörelse 
7-29:00Fläktmaskin, fläkthjul