bild
Serie

Övriga handligar.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11593 – 1778Skrivelser 1593, 1666-1778.
Lev. 80/1976.
Inneh. bl.a.:
Avskrift av brev från ärkebiskop Nils Ragvaldsson 1440 14/2 - översättning från latinskt orginalbrev troligen ca 1593 (se Algot Hellbom: Medelpads äldre urkunder sid 81 f).
Skrivelser från landshövding Sparre 1667 24/7, 1668 20/2.
Avskrift av supplik från allmogen i Stöde, Attmar och Indal 1676 18/3.
Fastebrev uppå 15 mål Attmars by 1680 4/3.
Kollekträkenskaper 1687-1689.
Kyrkokassans kladd 1694-1697, 1751, 1761-1762.
Tacksägelse över segern vid Narva 1700 20/11.
Förteckning över byggnadsmaterial till koret 1707.
Bänklängd 1752, 1763, 1769.
Byggnadskontrakt med kyrkobyggmästare Daniel Hagman 1763 9/4 ang. sakristia.
 
- [H0001]1639 – 1765Anteckningar om komministrar i Attmar.
Se C:1.
 
21738 – 1946Kapsel. 1738-1890, 1946.
Lev. 23/1970, 142/1973.
Inneh. bl.a.:
Bouppteckningar mm 1738-1765.
Handlingar odat. 1746-1847.
1: I huvudsak handl. lev. från pastorsämbetet i Tuna 1947 samt lev.
142/1973.
2: Bl.a. mantalslängder 1746, 1775. Strödda handlingar 1806-1890, 1946,
spr. år.
Protokoll över komminister H. A. Hassel-Huhns pastoralexamen 1831.
Teser för kyrkoherde E. J. Hellströms pastoralexamen 1869.
Handl. rör. kyrkoherde J. Hellman 1831-1854 (bl.a. studentexamen,
pastoralexamen, tjänstgöringsbetyg, kyrkoherdeutnämning).
Bouppteckningar 1818, 1840, 1857.
Kungörelser 1835-1890 (icke officiella).
Längder ang. tionde mm 1831-1861.
Inneh. även:
Skolrådsprotokoll 1864-1870.
Skolrådets handlingar 1864-1868 ang. bl.a. inrättandet av ett
sockenbibliotek.
Handlingar rör. kyrkogårdens utvidgning 1886-1890.
Handl. o. verifikat till fattigkassan 1842-1877.
Fattigkassans kladd 1862, 1876.
Handl. ang. kyrkans invigning 1763.
 
31707 – 1925Predikodiarium, diverse äldre handlingar. 
- [H0002]1760Inventarium efter båtsman Abraham Brask.
Se L I c:2.
 
- [H0003]1786Roteringslängd över båtsmanshållet.
Se L I c:2.
 
41787 – 1963Predikodiarium, diverse äldre handlingar, 1787-1880.
Attmars första nykterhetsförening, 1808-1955.
Predikodiarium, 1931-1933 & 1940-1963.
Förteckning över psalmer, 1933-1939.
Sjukbudsdiarium, 1931-1948.


 
- [H0004]1788Auktionsprotokoll efter Christina Pehrsdotter.
Se L I c:2.
 
- [H0005]1842Bouppteckning.
Se L I c:1.
 
- [H0006]1855Längd över grundskatternas fördelning.
Se K IV c:1.
 
51948 – 1967Insamling till minnesgåva till kyrkoherden B. Westerberg, 1948.
Källmaterial till bygd och kyrka i Attmar 1962 (innehåller bl. a. negativ & foton över 200-års jubiléet m. m.), 1958-1967.
 
61950 – 1972Besöksjournal, 1950-1972.
Uppsats med topografier Attmars sockesigill av Arvid Enqvist, 1951.
Befolkningsutredning, 1959.
Handlingar ang. prenumeration, 1962.
Postkvitton, 1962-1963.
Avskedsgåva kyrkoherde E. Bruce, 1963.
Skrivelse 1966 med gåva av sorgebrev från 1892, 1913 och 1937
 
71968 – 2002Missionen, 1968-1973.
Emigrantregister (1868-1930), 1969.
Besöksbok, 1972-2002.
Diverse handlingar, 1978-1999.
 
81981 – 1998Kyrklig beredskap, 1981-1988.
Besökstjänstgruppen i Attmar, "Diakonigruppen", 1981-1994.
Anmälan till datainspektionen, 1991.
Kontorsagenda, 1995-1998.
 
91996 – 1999Utdrag ur kyrkobokföringen, nyfödda församlingsmedlemmar, 1976-1999.
Fakturor annonsering, 1996-1999.
Register över församlingsmedlemmar, 1998.
Annonsunderlag, 1998-1999.
Kontorsagenda, 1999.