bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Backa kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11856 – 1884Kartong. Kyrkobyggnadskommitténs kassabok 1856-1866. Verifikationer för kyrkobygget 1861-1875. Protokoll från kommittén för klockarlön 1869,1884.
Häri även bilagor till husförhörslängden 1872,1874, 1881. Revisionsberättelse 1883. Handlingar angående kyrkobygget 1858-1868. Fördelning av gravplatser 1869. Karta över en allmänning till Backa socken 1867. Kyrkotiondelängder 1865 och 1882. Jakträttskontrakt 1858. Sammanskott till skolan 1876. Bänkdelningslängder 1865-1872. Förteckning över skolpliktiga barn, födda 1862-74, och undervisningsstatistik 1872-1881, spridda år. Bilaga till skolrådsprotokoll 1873. Räkenskaper över gåvor till lasarettskassan 1853-1863.