bild
Karta/ritning

Ritning till återuppbyggnad av Rödöns kyrka


Sven Brandel