bild
Serie

Handlingar angående kyrka

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11099/L I a/21622 – 1748Anteckningar om gåvor till kyrkan 1622-1736, om byggnad och reparationer m.m. å kyrka och prästgård. 
Se: SE/ULA/11099/P IV/11670 – 1745 
11671 – 1729, odat.Med innehållsförteckning. Innehåller även
handlingar rörande prästbordet och dess skog 1673, 1696-1704, handlingar rörande boskapspenningarnas utgörande av kyrkoherdarna i Norberg, Västerfärnebo och Västervåla 1685 och odat., handlingar rörande enskilda personer 1695-1722 och odat., utdrag ur (?)) sockenstämmoprotokoll 1671, räkenskapshandlingar 1671-1695 och odat.
 
Se: SE/ULA/11099/P IV/41673 – 1735 
21697 – 1739Bänkdelningslängder 1697, 1708, 1739.
Innehåller även kyrkoräkenskaper, utgiftsannotationer 1697, uppsats på levererade bänkpenningar, odat.
Kyrkoräkenskaper: Utgiftsverifikationer 1730, 1740 och räkenskapskoncept: Utgifter som bestridas med bänkpenningar 1739-1740.
 
31734 – 1849Handlingar ang. reparationer i kyrkan 1734-1845. Handlingar ang. brandförsäkring av kyrkan 1811-1841. Brandsyn av kyrkan 1832. Syn och värdering av orgeln 1841.
Innehåller även handlingar angående kyrkogården 1845 och odat., protokoll från sammanträde angående boställsskogen i Kolningberget 1841, ekonomisk besiktning av kyrkoherdebostället 1841 och komministerbostället 1844, syn av kyrkoherdebostället 1846, syn av boställsskogen 1846, konsistorieprotokoll angående komministerns lön 1843 och klockarens memorial om befrielse från underhållsskyldighet på klockarbostället 1832.
 
41744 – 1839Handlingar rörande kyrkklockor 1744, kyrkodagsverkskladd 1761. Innehåller även uppteckning å till kyrkogården körd sand 1765, syner 1816-1828, inkomplett akt rörande komministers lönerättigheter 1820-1821, protokollsutdrag rörande skogsdelningsförrättning med Livsdals by 1821, strödda handlingar rörande kyrka och prästgård 1801-1828, kostnadsförslag till reparationer å kyrkoherdebostället 1833, syner å komministerbostället 1834, 1839 och syn å kyrkoherdebostället 1836. 
Se: SE/ULA/11099/L I a/41759Protokollsutdrag rörande donation till kyrkan. 
51836 – 1906Spridda år. Innehåller även kyrkobyggandskommitténs protokoll 1901-1904. 
61911 – 1962Spridda år. 
71931 – 1982Kyrkans besöksbok. 
81964 – 1976Ej alla år. 
91976 – 1978 
101977 – 1988Ej alla år. Innehåller även kyrkorestaureringskommitténs protokoll 1977-1981.