Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Stockholms rådhusrätt, Avdelning 4, Avdelningen för brottmål

Stockholms rådhusrätt 1850-1947

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0140/05/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VLXzYdQ7dA39zyinFqYo68
ExtraID02
Omfång
96,7 Hyllmeter 
Datering
18501947(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)STOCKHOLMS RÅDHUSRÄTT: AVDELNING FYRA-SEX

INLEDNING

När Stockholms rådhusrätt omorganiserades 1850 utökades antalet avdelningar från tre till sex. Avdelning 1 (se arkivförteckning nr 140/02) och avdelning 2 (se 140/03) var under hela perioden 1850-1947 specialavdelningar som handlade särskilda mål som till exempel ärenden rörande fastigheter, konkursmål, sjömål och tullmål.

Genom en kunglig förordning utfärdad den 13 september 1912 upprättades en ny arbetsordning för Rådhusrätten som började gälla den 1 oktober samma år. Då blev även tredje avdelningen (se 140/04) en specialavdelning som bland annat handlade ärenden rörande stadsplaner, olycksfall i arbete, patentmål och tryckfrihetsmål. Vid samma tid inrättades en särskild underavdelning för familjerättsmål inom Rådhusrättens första avdelning. Innan dess lottades familjerättsärendena ut på de olika avdelningarna.

Fjärde, femte och sjätte avdelningarna var samtliga organiserade på samma sätt och hade hand om alla ärenden som inte togs upp av någon av specialavdelningarna. Här avgjordes till exempel brottmål rörande mord, misshandel, bedrägeri, stöld, förskingring, skadegörelse och familjerätt (före oktober 1912). Bland tvistemålen/civilmålen återfinns mål som rör borgenärer och kontrakt, reverser, löner, redovisningsbrott, avtal, arvstvister, trafikmål m.m. Trafikmålen överfördes till åttonde avdelningen 1930.

Om man inte vet vilken avdelning som handlade ett visst mål kan dessa sökas i Aktuariekontorets generaldiarier (se nr 140/01), i övrigt hänvisas till respektive avdelnings egna diarier (serie C 1).

Diarierna är sökingångar till protokollen (domböckerna). Dessa kompletteras av inneliggande handlingar (serie E 1) vilka kan innehålla fullmakter, kontrakt och inlagor, polisförhörsprotokoll, stämningsansökningar m.m. Ibland förekommer även sådana handlingar i protokollen. I femte och sjätte avdelningarna för brottmål ingår läkarutlåtanden som är sekretessbelagda i 70 år enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 25:1.

Åren 1939-1946 lydde även s.k. spionmål (hemliga mål) under femte avdelningen. Bland spionmålen ingår till exempel ärenden rörande förfalskade pass, hemliga möten, olika typer av handelsspionage, sabotage och olovlig underrättelseverksamhet. Arkivet består endast av två serier: Protokoll och inneliggande handlingar. Diarier saknas, men en förteckning över målen, upprättad i efterhand av Stadsarkivet, ingår i arkivet (E 1:1). Samtliga mål var avhemligade före leverans till Stadsarkivet och är därför inte sekretessbelagda.

Stockholms rådhusrätts fjärde avdelning omfattar:
· Avdelningen för civilmål 1850-1947 (nr 140/05/01), 101,5 hm
· Avdelningen för brottmål 1849/1850-1947/1948 (nr 140/05/02), 96,7 hm

Stockholms rådhusrätts femte avdelning omfattar:
· Avdelningen för civilmål 1850-1947 (nr 140/06/01), 113,5 hm
· Avdelningen för brottmål 1850-1947 (nr 140/06/02), 105,0 hm
· Avdelningen för spionmål (hemliga mål) 1939-1946 (nr 140/06/03), 4,9 hm

Stockholms rådhusrätts sjätte avdelning omfattar:
· Avdelningen för civilmål (1846-) 1850-1947/1948 (nr 140/07/01), 103,5 hm
· Avdelningen för brottmål 1850-1947/1948 (nr 140/07/02), 103,8 hm

Stockholms rådhusrätts fjärde, femte och sjätte avdelningars arkiv fortsätter i Stockholms rådhusrätt 1948-1970, se nr 2393/04-06 och 1971-1991 i Stockholms tingsrätt, se nr 2396/04-06. Avdelningen för spionmål (hemliga mål), tillhörande femte avdelningen, existerade bara under åren 1939-1946.

Stockholms rådhusrätts arkiv 1850-1947 har överlämnats till Stockholms stadsarkiv i omgångar: åren 1923-1929, 18 december 1913 (nr 414h), 19 juni 1943 (nr 389) och 20 november 1974 (nr 54). Sammanlagt omfattar fjärde - sjätte avdelningarna 628,9 hm. Dessa har tidigare varit ofullständigt förtecknade och för åren 1941-1947 totalt oförtecknade. Arkiven har förtecknats och delvis ordnats och kartonglagts under perioden oktober-december 2013. Samtliga arkiv har registrerats i databasen ARKIS II.
Stockholms stadsarkiv den 11 december 2013
Christina Hellgren

Kontroll

Skapad2007-11-13 00:00:00
Senast ändrad2021-11-22 16:08:25