bild
Serie

Skrivelser mm

Skråhandlingar, Snickarskråets i Visby stad arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11697 – 1873Arkivkartong, 2 häften, 3 fask, 1 kuv. 1 kapsel.
1. Omfattar skrivelser, räkenskaper, protokollsutdrag mm
(28 handlingar) 1697-1799.
2. Mestadels lärlingsintyg, skrivelser, räkenskaper mm (36
handlingar), 1803-1873.
2 fask.
Häri även under F redovisade handlingar.