bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11855 – 1997Protokoll över ekonomiska besiktningar å komministerbostället Lilla Strand 1855, 1860, 1864, 1869, 1871, 1876, 1881, 1887, 1892, 1894, 1899, 1909, 1914, 1916, 1932, 1935 (utdrag), 1947, 1962, 1967, resolutioner angående interims skogsindelning vid Lilla Strand 1879, 1889 och 1910, handlingar angående rågångsuppgående i sjön Erran mellan säteriet Kristinedal och Lilla Strand 1885, handlingar angående Fryxellsflygeln 1923-1957, församlingshemmets försäkringsbrev 1963, 1974, abonnemangshandlingar för församlingshem 1955, 1964, församlingshemmets lagfarts- och avstyckningshandlingar 1958, handlingar angående församlingshemmets piano 1962, handlingar angående om- och tillbyggnad av Gamla skolan till församlingshem 1948-1955, handlingar angående naturreservatet Bräcke ängar 1975, nyttjanderättsavtal med Åmåls kommun avseende område vid kyrkogården 1979, handlingar angående byggnad med förråd och personalutrymme vid Fröskogs kyrkogård 1981. Handlingar angående kyrkliga fastigheter 1997.