bild
Serie

Räkenskaper för pastoratet, verifikationer

Eds kyrkoarkiv

Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.