bild
Serie

Dödsattester

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949. Undantag göres för H VI a: 1-8.

Serien avslutad.

Serien i kartong.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 18981895 1 st, 1897 saknas. 
21899 – 1900 
31901 – 1902 
41903 – 1904 
51905 – 1906 
61907 – 1910 
71911 – 1913 
81914 – 1916