Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka: Huvudräkenskaper m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11702 – 1752Inb. Huvudräkenskaper
Inneh. även:
Sockenstämmoprot. 1751.
De fattigas kassakontor 1730/31
De fattigas spannmålskontor 1730/31.
Visitationsprot. 1708,1712,1727,1730,1747,1749,1752,1754.
Inventarieförteckningar 1731-1746, 1752.
Husesyn å prästbostället 1730.
 
21752 – 1801inb. Huvudbok
Lev. 67/1962
Skannad.
 
- [H0001]1772 – 1774Sluträkning
Se L I c: 1
 
31801 – 1921Inb. huvudbok
Lev. 87/1973
Inneh. även:
huvudräkenskaper för fattigvård
1801-1848
Räkenskaper över o. Sjöbergs testamentsmedel 1895-1897.
 
41803 – 1829Band i kapsel. Skulbok
Lev. 87/1973
Inneh. även:
Fattigkassans skulbok 1804-1829
Orgelverkskassans skulbok 1846-1854 (särsk. band)
Räkenskapsbok för bisättnings-
husets byggnad 1876-1884 (särk.band).
 
51862 – 1879Inb. Inkomst-och utgiftskladd
Lev. 87/1973
Inneh. även:
Å spridda ställen kladdräkenskaper för kollektmedel, lasarettsmedel och
fattigmedel 1862-1879.
 
- [H0002]1889 – 1896Huvudbok
Se L II a: 3