Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Långseruds kyrkoarkiv

Benämnes öven "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.