bild
Serie

Svenska autografer

Stafsundsarkivet

Autografsamlingen deponerades i Riksarkivet 1955. Den var då mera omfattande än i dag. 1969 respektive 1973 återtogs ett stort antal autografer ur samlingen, främst av internationell karaktär. Ett kortregister i forskarexpeditionen Marieberg redovisar såväl kvarvarande som återtagna autografer.

Obs! I databasen "Brevsamlingar" hänvisas till samlingens gamla volymnummer. Dessa anges inom parentes för respektive volym.
.

 Volymer (43 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Ab - Ay (tidigare i vol. 1-2) 
2Ba - Bie (tidigare i vol. 2-4) 
3Bie - Boi (tidigare i vol. 4-5) 
4Bon - Bu (tidigare i vol. 5-7) 
5Bå - Cl (tidigare i vol. 7-8) 
6Co - Dj (tidigare i vol. 8-11) 
7Do - Em (tidigare i vol. 11-12) 
8En - Fi (tidigare i vol. 12-14) 
9Fl - Fä (tidigare i vol. 14-16) 
10G - Gyllenk (tidigare i vol. 16-18) 
11Gyllens - Hj (tidigare i vol. 18-20) 
12Ho - Ke (tidigare i vol. 20-22) 
13Ki - La (tidigare i vol. 22-24) 
14Lec - Ler (tidigare i vol. 25) 
15Les - Lew (tidigare i vol. 25) 
16Lic - Linde (tidigare i vol. 26) 
17Lindh - Lö (tidigare i vol. 26-27) 
18Mac - Mon (tidigare i vol. 27-28) 
19Mor - Noo (tidigare i vol. 28-29) 
20Nor - Oxeh (tidigare i vol. 29-30) 
21Oxenstierna (tidigare i vol. 30-31) 
22Pah - Pe (tidigare i vol. 31-32) 
23Pf - Po (tidigare i vol. 32-33) 
24Pr - Rh (tidigare i vol. 33-34) 
25Ri - Rosenh (tidigare i vol. 34-35) 
26Rosens - Sad (tidigare i vol. 35-37) 
27Sahl - Schl (tidigare i vol. 37-38) 
28Schm - Sku (tidigare i vol. 38-39) 
29Sky - Sparre, E (tidigare i vol. 39-40) 
30Sparre, E - Staël (tidigare i vol. 40-41) 
31Stag - Stenbock (tidigare i vol. 40-41) 
32Stenbock, M - Strind (tidigare i vol. 41-42) 
33Strinn - Svab (tidigare i vol. 42-43)
Info/
 
34Svan - Taube (tidigare i vol. 42-43)
Info/
 
35Tauben - Toll (tidigare i vol. 43)
Info/
 
36Top - Troi (tidigare i vol. 43)
Info/
 
37Troll - Utt (tidigare i vol. 43-44)
Info/
 
38Wach - Wallan (tidigare i vol. 43-44)
Info/
 
39Wallas - Wenner (tidigare i vol. 45-46)
Info/
 
40Wer - Volt (tidigare i vol. 45-46)
Info/
 
41Wr - Wä (tidigare i vol. 46)
Info/
 
42Y - Ö (tidigare i vol. 46)
Info/
 
43Äldre förteckningar över R.M. Klinckowströms autografsamling