bild
Serie

Anordningsböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser registratur över landskontoret i Gävles anord- ningar. Häri även spridda förteckningar över tjänstledig- heter åren 1880-1900.
Volymerna 1-2 med anteckningarna i kronologisk ordning utan regis- ter. Volymerna 3-36 är grupperade efter anordningarnas beskaffen- het. De är även försedda med register.
Serien inbunden. Vol. 1-28 lev. 102a/1974, vol. 29-36 lev. 76/1984. Förteckning över tjänstledig- heter 1880-1900. Spridda år. Ingår i E VII a:24.

Serien upphör.

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11859 – 18611859--1861-05-30. 
218611861-06-01--12-31. 
31862 
41863 
51864 
61865 
- [K0001]1866 – 1869Saknas. 
71870 – 18741870--1874-02-28. 
81874 – 18761874-03-01--1876 
91877 – 1879 
101880 – 1881 
111882 – 1883 
121884 
131885 
141886 
151887 
161888 
171889 
181890 
191891 
201892 
211893 
221894 
231895 
241896 
251897 
261898 
271899 
281900 
291901 
301902 
311903 
321904 
331905 
341906 
351907 
361908