bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken

Örgryte kyrkoarkiv

Serien i box om ej annat anges.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/H VIII a/10Häri även bilagor tidigare inlagda i volymer från serie A II a - F. 
Se: SE/GLA/13678/H V/11783 – 1924Omfattar utdrag ur mantalslängden 1783, utdrag ur Göteborgs mantalslängd 1832 ang. de personer som tillhöra Örgryte och Karl Johans församling., två namnrullar på överste de Freses volontärkompani 1797, namnrulla på överste löjtnant Hårdhs volontärkompani 1812, avskrift av bevis rör. Sven Esbjörnsson Carlgren 1820-1822, pastor Carl G. Svantessons anmälningar till landshövdingen 1817 och till kronobefallningsmannen Funck 1817 rör. de personer som ej avlämnat uppgifter till husförhören, Göteborgs rådhusrätts beslut av den 10 juli 1824 om dödförklaring av förre artilleristen A.G. Andreasson Pettersson, samt div. odaterade konceptanteckningar från släktforskningar. 
11885 – 1936Listor över inskrivna i sjömanshus 1898-1899, förteckning över fosterbarn 1918-1920, inskrivningslistor över värnpliktiga 1896-1899, övriga värnpliktshandlingarn 1887-1999, diverse handlingar 1885-1936 
21915 – 1936Faderskapserkännanden 
31916Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
41916 – 1925Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
51917 – 1951Handlingar angående upplösta äktenskap, spridda år 
61919 – 1967Handlingar angående: adoptioner 1922-1967 spridda år, medborgarskap 1919-1967 spr år, 
71924 – 1966Handlingar angående sinnessjuka 1924-1931, 1947-1966 
81926 – 1931Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
91931 – 1936Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
101936 – 1939Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
111937 – 1967Faderskapserkännanden 
121939 – 1943Kungörelsebok över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
131941 – 1961Diverse handlingar 
141942 – 1967Handlingar rörande äktenskaps- certifikat, spridda år 
151943 – 1954Kungörelser över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
161952 – 1962Handlingar angående upplösta äktenskap 
171952 – 1967In- och utträden ur svenska kyrkan 
181953 – 1967Kungörelser över utfärdade äktenskapsbetyg, -certifikat och lysningar 
191962 – 1967Diverse handlingar 
201963 – 1967Handlingar angående upplösta äktenskap