bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen Gallringsbara

Norbergs kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år
Övriga bilagor: 5 år