bild
Serie

Makulerade flyttningsbetyg

Brännkyrka kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enl. Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år.
I kyrkoarkiven i Stockholms församlingar må makulerade flyttningsbetyg utgallras, så snart de ej längre behövas för expeditionen. Gallring verkställd 1946.
Serien avslutad.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11880 – 1889Behålles enligt pastors beslut.