bild
Serie

Specialräkningar över uppbörd

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser specialräkningar över Landtränteriets uppbörd för åren 1703-1902. Volymernas upp- ställning: 1703-1716 med namn på uppbördsmannen för respektive fögderi eller stad, levererat belopp samt skattetyp. 1731-1847 indelad i skatterubriker. Med respektive fögderis eller stads influtna skattemedel från denna skatt samt uppbördsmännens namn.
För åren 1785-1817 finns hänvis- ningar till landsboksverifika- tionerna (E I b). Åren 1848-1902
är volymerna uppställda efter numrerade huvudtitlar med under- avdelningar.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-14 lev. ????.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11703 – 1705Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i kapsel. 
21705 – 1716Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Med register över uppbördsmännen. Volymen i kapsel. 
- [K0001]1717 – 1730Saknas. 
31731 
41732 – 1733Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 1733 års volym med register. Två volymer i arkiv- kartong. 
51734 – 1736Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 1735 saknas. Två volymer i arkivkartong. 
61759Med innehållsförteckning. 
- [K0002]1760Saknas. 
71761 
- [K0003]1762 – 1778Saknas. 
81779 – 180527 häften i arkivkartong. 
91806 – 183025 häften i arkivkartong. 
101831 – 1847Sjutton häften i arkivkartong. 
111848 – 1860Femton häften i arkivkartong. 
121861 – 1868Åtta häften i arkivkartong. 
131869 – 1880Handlingarna buntade årsvis i kapsel. 
- [K0004]1881 – 1901Saknas. 
141902Serien upphör.