bild
Serie

Handlingar ang Älvsby kyrka

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11880 – 1940Handlingar, ritningar och besiktningsprotokoll ang kyrkans
restaurering Häri även handlingar ang installation av elbelysning, kyrkklockor, klockringning, ny orgel samt lagfartsbevis för Kyrkovallen nr 1
 
21959 – 1970Handlingar och protokollsutdrag
ang restaurering av kyrkan Häri även anbudsförteckning, besikt- ningsprotokoll och korrespondens med Riksantikvarieämbetet
 
31965 – 1972Handlingar, ritningar och protokollsutdrag ang restaurering av kyrkan 
41966 – 1970Inb Entreprenadhandlingar ang restaurering av kyrkan Häri även
uppmätnings-, konstruktions-
och arbetsritningar
 
51968Handlingar och reviderade ritningar över kyrkan 
61968 – 1969Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang elinstallation
i kyrkan
 
71968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang ventilations-
installation i kyrkan
 
81968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang ang värme- och sanitetsinstallationer i kyrkan 
91968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang målningsarbeten 
101968 – 1971Handlingar och ritningar ang nya kyrkbänkar, orgelns placering,
koret, andaktsrum och skrudskåp
Häri även en sammanställning av kostnader i samband med kyrkans restaurering
 
111997 – 1999Handlingar och ritningar ang målning av kyrkans yttertak
Häri även protokollsutdrag från byggmöten och besiktningarSerien avslutad