bild
Serie

Nr 79, 81, 83, 85, 2:a klass torpedbåtar

Marinens ritningar

2:dra kl. torpedbåtarna No 79, 81, 83 och 85
No 79 och 81 byggda på Galärvarvet. Levererade 1902.
No 83 och 85 byggda vid Motala Verkstad, Levererade 1903.
1910: Vedettbåtar No 23-26
Ritningsförteckning (eirningar med nummerbeteckning av typ 121/43 proveniens
ingenjördepartementet, Stockholm, övriga marinförvaltningen)

 Kartor / ritningar (73 st)

ReferenskodTitel 
1-01:00Inredningsritning, gillad den 22 okt 1897 
1-02:00Förslag till 38 cm. torpedtuber i st. f. 35 cm jämte därav föranledda ändringar i inredningen, gillad den 16 mars 1900 
1-03:00Konstruktionsritning (No 79, 81) 
1-04:00Konstruktionsritning, fastställd den 6 sept 1901 (No 83, 85) 
1-05:00Inredningsritning, fastställd den 25 okt 1901 (No 83, 85) 
1-06:00Inredningsritning. (No 85) 
1-07:00Inredningsritning. (No 79, 81) (1903) 
1-08:00Stabilitets- och deplacements- m fl kurvor (3 st) 
1-09:00Torpedrum 
1-10:00Inredning av förskeppet 
1-11:00Plåtarbete i maskin- och delvis pannrum 
1-12:00Träinredning i torpedrummet 
1-13:00Förstäv 
1-14:00Akterstäv och roder 
1-15:00Bordläggning 
1-16:00Skott, bottenstockar mm i akterskeppet 
1-17:00Tvärskeppsskott, bottenstockar, kontraspant för om spt 11 för 
1-18:00Styrtorn 
1-19:00Inredning akter 
1-20:00Torpedrum, sidovy och plan 
1-21:00Torpedrum, sektioner 
1-22:00Anordning av ammunitionsförvaringsrum 
1-23:00Anordning av ammunitionsförvaringsrum (1902) 
1-24:00Inredning i durken för stridsspetsar 
1-25:00Joll 
1-26:00Inredning i torpedrum 
1-27:00Skorsten 
2-01:00Ankarspel 
2-02:00Ångstyrmaskin 
2-03:00Handstyrinrättning 
2-04:00Luftkompressionspump 
2-05:00Ångpanna 
2-06:00Klädsel av ångpannan samt luckor och luftskott i eldrummet 
2-07:00Pådragningsventiler 
2-08:00Matar-, skum- och avtappningsventiler 
2-09:00Propellermaskin (No 85) 
2-10:00Propellermaskin (No 79, 81) 
2-11:00Propellermaskin, cylindrar (No 79, 81) 
2-12:00Propellermaskin, cylindrar (No 79, 81) 
2-13:00Insättning av maskin och panna (No 85) 
2-14:00Insättningsritning, maskinrum (No 79, 81) 
2-15:00Insättningsritning, pannrum (No 79, 81) 
2-16:00Rörförteckning (No 79, 81) 
2-17:00Luftpump 
2-18:00Propeller 
2-19:00Matarpump 
2-20:00Länspump 
2-21:00Vertikal matarpump 
2-22:00Fläktmaskin 
2-23:00Kondensor 
2-24:00Cirkulationspump 
2-25:00Ångmaskin till cirkulationspump 
2-26:00Evaporator, dricksvattenkondensator och filter 
2-27:00Ejektor samt skottflänsar och boxar 
2-28:00Filterapparat för matarvatten 
2-29:00Provtursrapporter för torpedbåten No 81 (2 st rapporter, 4 bil) 
3-01.00Stävtub 
3-02:00Stävtubens fästande till stäven 
3-03:00Stävlucka och axlar till stävtub 
3-04:00Stävtub, förliga delen 
3-05:00Stävtub, aktra och mellersta delarna 
3-06:00Stävtub, lock med mekanism 
3-07:00Gaskammare 
3-08:00Automatisk säkerhetskolv 
3-09:00Avfyrningsanordning 
3-10:00Däckstub 
3-11:00Rullbana med pivot 
3-12:00Däckstub, aktra och mellersta delarna 
3-13:00Däckstub. Sked och pivot 
3-14:00Däckstub. Lock med mekanism 
3-15:00Däckstub. Bromsinrättning 
3-16:00Däckstub. Automatisk säkerhetskolv 
3-17:00Detaljer till däcks- och stävtub samt avfyrningsventil till stävtub